English version English version

Úvodní stránka

Poslední aktualizace:
 7.3.2021

  • jazykové kurzy češtiny
  • poradenská činnost, výzkum a další odborná činnost v oblasti aplikované sociologie, interkulturní práce, řízení firmy a zpracování dat
  • pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně vlastní lektorské činnosti
  • překladatelská, tlumočnická činnost
  • příprava sběru dat, jejich zpracování a kvalifikovaná interpretace
  • mediace a facilitace
  • interkulturní práce (komunitní tlumočení, interkulturní asistence, interkulturní mediace)
  • podpora pro rovné vztahy v rodině - CERVARO (Centrum pro rovné vztahy v rodině)
  • prodej zboží

Podle potřeby služby realizujeme samostatně či s pomocí stálého týmu nebo dočasných projektových týmů nezávislých odborníků.

Jazykové kurzy češtiny

více informací...

Poradenství, výzkum, zpracování a analýza dat a interpretace

Názory druhých, komunikace a vztahy, organizace a řízení, zaměstnanci a zaměstnavatelé, sociální podmínky a problémy, menšiny a specifické skupiny, cizinci, více informací...

Strategické poradenství a vzdělávání: možnosti využití sociologie v organizaci, základní i odborné kompetence práce v sociologickém aplikovaném výzkumu, vstup a působení organizace ve Vietnamu

Semináře, komunikace, aplikovaný výzkum, příprava výzkumu a jeho zpracování, analýza dat, interpretace dat, řešení konfliktů, řízení, stínování, příprava a vedení obchodního jednání a působení ve Vietnamu, informace o Vietnamu, více informací...

Vzdělávání a lektorská činnost: vzdělávání pro praxi, semináře, workshopy, supervize, odborná školení

Aplikovaná sociologie a její využití, mediace, aplikovaný výzkum, zpracování a interpretace dat, interkulturní komunikace, multikulturní výchova, řízení firmy v interkulturním prostředí, interkulturní lektorská činnost, vietnamština pro manažery, čeština pro Vietnamce JV Asie, Vietnam, více informací...

Interkulturní práce a interkulturní výchova a vietnamistika: poradenství, metodika, přednášky, semináře, dílny, publikace

Vietnam, JV Asie, Vietnamci v ČR, interkulturní komunikace, národnostní menšiny v ČR, ignorace, xenofobie, diskriminace, rasismus, integrace, inkluse, komunikace, interkulturní výchova, komunitní tlumočení, interkulturní asistence, interkulturní mediace, více informací...

Překladatelství a tlumočnictví: vietnamština - čeština, čeština - vietnamština

Soudní ověřování překladů a tlumočení, běžný jazyk, občanskoprávní tematika, společenské vědy (ekonomie, právo, psychologie, sociologie, pedagogika, integrace), dle dohody i další tematické okruhy, více informací...

Mediace, facilitace, vyjednávání: řešení konfliktů a problémů s pomocí prostředníka

Občanskoprávní oblast, rodinné a rozvodové spory, oblast podniková a oblast zaměstnávání, komunitní zaměření, interkulturní mediace, plánování, řízení, rozhodování, diskuse, organizace, více informací...

Interkulturní poradenství a vzdělávání:
vietnamsky mluvícím cizincům na území ČR, státním a jiným institucím na poli integrace cizinců v ČR, organizacím zaměstnávajícím Vietnamce

Konzultace, zprostředkování informací a kontaktů, semináře, organizace kulatých stolů, vyjednávání, mediace, facilitace, doporučení, více informací...

CERVARO - Centrum pro rovné vztahy v rodině

Centrum podporuje každého, kdo má zájem vytvořit rovné vztahy v rodině, které umožňují zdravé soužití jejích členů a ochranu nezletilých i ostatních členů v případě potřeby. Více informací...

Prodej souvisejících či vyprodukovaných výrobků: publikace, rukodělné výrobky postižených apod.

Prodej osvětových a vzdělávacích materiálů, publikací, prodej výrobků postižených apod., více informací...

Aktuality
1.9.2020
Zahajujeme přípravu na novém vzdělávacím projektu o prolínání kultur.
1.8.2020
Pracujeme s organizací Slovo 21 na novém projektu inkluze do škol.
©P.S.