English version English version

Úvodní stránka / O firmě / Ceny a kalkulace

Ceny a kalkulace

Vzhledem k velmi různorodému charakteru nabízených činností, pokud jde o jejich odbornou, časovou, organizační a technickou náročnost, vždy sestavujeme kalkulaci po dohodě se zákazníkem předem a na základě podrobného plánu rozpisu činností.

Výjimkou jsou jednorázově poskytované služby, jako jsou překlady, konzultace v oblasti aplikované sociologie či mediace.

 

Ceník konzultantských služeb

Ceník platný od 1.5.2009.

Subjekt Doba Cena Poznámky
Student v rámci práce do školy (VŠ, SŠ a jiné) Každá započatá hodina konzultace včetně přípravy při čtení podkladů 500,- Kč Konzultant neodpovídá za výslednou podobu práce. Analýzy na klíč nejsou prováděny.
Projekt financovaný ze zdrojů státnu či NNO či nadace apod. Každá započatá hodina konzultace včetně přípravy při čtení podkladů dle dohody Konzultant neodpovídá za výslednou podobu práce. Analýzy jsou prováděny za zvláštní individuálně sjednanou cenu.
Jiný subjekt Každá započatá hodina konzultace včetně přípravy při čtení podkladů od 1 000,- Kč do 5 000,- Kč Konzultant neodpovídá za výslednou podobu práce. Analýzy jsou prováděny za zvláštní komerční sjednanou cenu.

 

Ceník překladatelských služeb

Ceník komerčních překladů podle typu překladu platný od 4.3.2008.

Typ překladu Cena za jednu normovanou stranu A4 překladu (1800 znaků s mezerami) včetně DPH
Tématický výtah 250,- Kč
Orientační překlad – běžná cena 350,- Kč
Překlad běžného textu 600 - 750,- Kč
Překlad odborného textu 750 - 850,- Kč
Překlad umělecký 850 - 1 000,- Kč

K překladu jsou navíc účtovány náklady za případné složitější grafické úpravy, případné zvláštní vysoké materiální náklady na tisk překladu, hodinové náklady na číselné kontroly apod., a sice řádově ve sto korunách českých.

Definitivní cena za překlad je stanovována vždy v závislosti na časových potřebách, množství překládaných stran (v některých případech možnost slevy) a náročnosti překladu dle konkrétních podmínek.

Orientační překlad

Orientační překlad slouží k základní orientaci čtenáře ve struktuře a obsahu překládaného textu. Zcela vystihuje jeho tématickou strukturu. Neklade však důraz na doslovnost překladu ani na jazykovou úroveň textu.

Překlad běžného textu

Překlad běžného textu zachovává věcnou i stylistickou stránku překladu.

Překlad odborného textu

Překlad odborného textu klade důraz na věcnou i stylistickou stránku překladu a jeho strukturu včetně uchopení odborné terminologie.

Překlad umělecký popř. převod

Klade důraz na uměleckou a stylistickou stránku, soustředí se maximálně na zachování emotivního sdělení a uměleckého záměru, méně na dodržení doslovnosti a přesné struktury textu.

 

Ceník mediačních služeb

Ceník mediačních služeb platný od 1.2.2008.

Subjekt Doba Cena
V rámci projektu financovaného ze zdrojů státu či NNO či nadace apod. Každá započatá hodina mediace. dle dohody
Jiný subjekt Každá započatá hodina mediace. od 1 000,- Kč do 5 000,- Kč

 

Ceník facilitačních služeb

Ceník facilitačních služeb platný od 1.5.2009.

Subjekt Doba Cena
V rámci projektu financovaného ze zdrojů státu či NNO či nadace apod. Každá započatá hodina mediace. dle dohody
Jiný subjekt Každá započatá hodina mediace. od 2 000,- Kč do 5 000,- Kč
©P.S.