English version English version

Úvodní stránka / O firmě / Tým / Mgr. Jiří Kocourek

Tým

Mgr. Jiří Kocourek - vedoucí týmu

Datum narození: 6.7.1977

Místo narození: Praha 4, Česká republika

Vzdělání:
 • 2010 - jmenován Krajským soudem v Praze tlumočníkem jazyka vietnamského;
 • 2010 - získal akreditaci lektora Asociace mediátorů České republiky;
 • 2005 - získal akreditaci mediátora Asociace mediátorů České republiky;
 • 2001 - Mgr. oboru sociologie a vietnamistika na Filozofické fakultě UK;
 • 1998 - 1999 - šest měsíců studia vietnamistiky na Národní univerzitě v Hanoji (se závěrečnou zkouškou a vysvědčením);
 • absolvování seminářů lektorských dovedností, vyjednávání, řešení konfliktů, mediace, komunikace, MBTI osobnostní typologie (Partners Czech, Konsens).
Zaměstnání:
 • 2013 - dodnes - externí spolupracovník organizace Slovo21 v oblasti lektorské činnosti, metodiky lektorování, tlumočení;
 • 2012 - dodnes - odborný garant interkulturních integračních projektů v South East Asia – liaison, z.s. (bývalý Klub Hanoi);
 • 2011 - 2013 - vedoucí projektu rozvojové spolupráce Klubu Hanoi,který se týká reformy odborného školství ve VSR (vzdělávání a konference);
 • 2009 - 2012 - odborný garant a řešitel sporů v rámci projektu Spokojené sousedství nejen na Praze – Lubuši organizace Klubu Hanoi (metodika řešení sporů a poradenství);
 • 2007 – 2011 – odborný garant projektu Integrační vzdělávání Vietnamců v Praze organizace Klub Hanoi (metodika vzdělávání, supervize informační kanceláře);
 • 2010 – vedoucí výzkumného projektu Klubu Hanoi týkajícího se aktuální sociálně-ekonomické situace migrantů v Chebu;
 • 2003 - 2005 - zaměstnanec Ústavu pro informace ve vzdělávání - divize CERMAT (Centrum pro reformu maturitní zkoušky) - analytické oddělení (z toho 3 měsíce v roce 2004 člen týmu vedení) - příprava společné maturitní zkoušky;
 • 1998 - 2000 - zaměstnanec na částečný úvazek a později externí spolupracovník Sociologického ústavu AV ČR v Praze - oddělení ekonomické sociologie, později oddělení socioekonomie bydlení;
 • 1996 - 1998 - průvodce památkových objektů v Pražské informační službě.
Živnost:

Aplikovaná sociologie

 • 2001 - dosud - zabývá se sociologickým výzkumem a aplikací sociologických poznatků a vzděláváním v sociální a interkulturní oblasti, poradenskou činností v oblasti aplikované sociologie a sociologického výzkumu, přípravou sběru dat a jejich zpracováním, překladatelstvím a tlumočnictvím z vietnamského do českého jazyka, přípravou vzdělávacích projektů, realizací projektů zahraniční rozvojové spolupráce (viz přehled realizovaných projektů či nabízených činností).

Mediace

 • od roku 2010 řeší v praxi nejrůznější interkulturní prblémy a spory na osobní i komunitní úrovni v rámci různých projektů;
 • od roku 2009 se zaměřuje také na interkulturní mediaci v rámci různých projektů;
 • od roku 2008 působí jako lektor Asociace mediátorů České republiky;
 • od roku 2005 působí jako mediátor a facilitátor Asociace mediátorů České republiky.
Vzdělávání a další:
 • 2012, 2015 - lektor předmětu Základy kultury zemí JV Asie, Akcent;
 • 2011 - dosud - lektor Slova 21 – vzdělávání zaměstnanců Oddělení pro pobyt cizinců MV ČR;
 • 2009 – dosud – lektor a metodik českého jazyka pro Vietnamce;
 • 2009 – dosud – metodik interkulturního vzdělávání kromě jiného pro os META;
 • 2009 – dosud – metodik a lektor interkulturních asistentů, kulturních mediátorů, sociálních tlumočníků v Klubu Hanoi a jiných organizacích;
 • 2009 – lektor strategického plánování pro Delfy;
 • 2005 - dosud - člen autorského týmu projektu CzechKid (ve spolupráci s Fakultou humanitních studií UK v Praze);
 • 2005 - 2007 - Lektor projektu Centra inovativního vzdělávání na Palackého univerzitě v Olomouci;
 • 2004 - dosud - realizace seminářů, kurzů na univerzitní půdě (témata: komunikace, interkulturní vzdělávání, aplikovaná sociologie, kultura a dějiny JV Asie) (Středisko pro výchovu k lidským právům UK v Praze, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, AKCENT ih);
 • 2003 - spoluautor výstavy o národnostech žijících v ČR "Asi-milovaní?" pod záštitou Židovského muzea v Praze, MU v Brně a Anne Frank House;
 • 2003 - dosud - vede semináře, přednášky a dílny pro děti ZŠ a SŠ a studenty VŠ o národnostních menšinách v ČR se zaměřením na vietnamskou komunitu v ČR;
 • 2003 - dosud - přednáší na vysokých, středních i základních školách pro pedagogické pracovníky základy multikulturní výchovy se zaměřením na vietnamskou komunitu v ČR;
 • 2000 - 2001 - člen redakce bulletinu Česko-vietnamské společnosti se sídlem v Praze, kde také publikoval články především s tematikou národnostních menšin ve Vietnamu;
 • 2000 - dosud - přednáší o vietnamském etniku v České republice v rámci seminářů o toleranci, komunikaci a multikulturní výchově pro zaměstnance státní správy a samosprávy v Plzni, Jihlavě, Pardubicích, Praze atd.
 • 2000 - dosud - přednáší o oboru aplikovaná sociologie: výzkum, zpracování dat, využití výsledků a jejich evaluace.
Členství:
 • spoluzakladatel a člen představenstva OS Sociopolis;
 • akreditovaný mediátor, akreditovaný lektor a člen Asociace mediátorů ČR;
 • předseda South East Asia – liaison, z.s. (bývalý Klub Hanoi).
Jazyky:
 • vietnamština;
 • angličtina;
 • němčina;
 • (jen základy španělštiny a ruštiny).
Publikace
Konference
Přednášky
Zájmová činnost:
 • od roku 2000 je členem folklórního souboru Gaudeamus;
 • do roku 1998 se dva roky věnoval výrazovému tanci;
 • do roku 1998 se rok věnoval cvičení mentálně postižených dětí jako asistent v klubu OÁZA;
 • do roku 1996 se osm let věnoval zdravotním cvičením Dálného východu;
 • do roku 1995 se osm let věnoval jízdě na koni.
©P.S.