English version English version

Úvodní stránka / Nabídka / CERVARO

CERVARO - Centrum pro rovné vztahy v rodině

Na základě našich dlouholetých zkušeností s metodologií testování v oblasti sociálních věd (především v psychologii a sociologii), provádění mediace – mimosoudního řešení sporů mezi partnery či bývalými partnery, které se týkaly péče o děti, na základě zkušeností práce se sociálními pracovníky, kteří do řešení mnohdy vstupují a na základě zkušeností sledování soudců a jejich rozhodování ve věcech rodinných nyní zakládáme Centrum pro rovné vztahy v rodině.

Centrum podporuje každého, kdo má zájem vytvořit rovné vztahy v rodině, které umožňují zdravé soužití jejích členů a ochranu nezletilých i ostatních členů v případě potřeby.

Hlavním podnětem založení byla skutečnost, že se na ochranu dětí při rozvodu v praxi kladou jen velmi malé nároky. Existuje mnoho a mnoho případů, kdy jsou děti svěřeny do péče jednoho z rodičů a po několika letech končí v psychologických a psychiatrických poradnách bez dalšího možného východiska na pozitivní změny jejich osobnostního vývoje. Takové děti považujeme za oběti systému, který intervenuje do situace v rodině velmi nevhodným způsobem.

Zabýváme se také otázkou manipulace s dětmi a manipulace s partnerem, která může mít velmi nebezpečné důsledky pro výchovu dětí a pro jejich psychický i zdravotní stav a jejich další partnerské vztahy. Realizujeme také mediace mezi rodiči a nezletilými.

Vycházíme z premisy, jak vyplývá i ze zákona o rodině, že přímá péče o děti a nepřímá péče o děti formou výdělku) jsou si rovny. Soudy dle nás proto nemají právo jednomu z rodičů takovou péči upírat, pokud se v praxi (nikoli jen posudky) neprokáže, že o péči jeden z rodičů nejeví zájem, či k ní skutečně nemá žádné předpoklady.

Současný systém, i když se také pozvolna mění, je spíše založen na soutěži dvou stran o to, kdo z rodičů je lepší a nadržuje velmi výrazně ženám. Někteří soudci a advokáti bohužel stále hovoří o jakési „pupeční šňůře“ i po narození dítěte. My naopak upřednostňujeme názor, že rodičem dětí jsou Ti, kteří se o ně starají a naplňují v různých stadiích jejich vývoje ty nejzákladnější potřeby dítěte. Mezi takové nepatří ani matky, ani otcové, kteří jsou zapsáni v rodném listu dítěte, ale nepřispívají k výchově svých dětí jako rodiče.

Rádi bychom přispěli i ke vzdělávání v této oblasti, a to jak pro rodiče samotné, tak i pro rozhodčí a soudce.

Využijte našich možností a zkušeností...

 

Nabídka

V současné době nabízíme především:

  • Možnost analýzy rodinné situace vzhledem k systému a postavení jednotlivých členů v rodině. Na základě této analýzy se dále volí potřebné kroky k narovnání situace.
  • Individuální či skupinové semináře i manipulaci a jejích možných dopadech na rodinu.
  • Mediace mezi rodiči a nezletilými. Se zaměřením na ochranu nezletilých proti manipulaci.
  • Mediace mezi rodiči.
  • Přemostění na další kvalitní odborníky v oblasti sociální práce, psychologie, psychiatrie, práva, mediace, kteří sdílejí podobný přístup, srovnatelné paradigma.

 

Ceník služeb
  • analýza rodinné situace: 1500,-Kč na hodinu
  • semináře: 1500,- Kč na hodinu
  • mediace: 3000,- Kč - 6000,- Kč za mediační jednání
  • externisté účtují své služby dle svých vlastních ceníků
©P.S.