Úvodní stránka / Nabídka / Interkulturní výchova

Interkulturní výchova a inkluse

Interkulturní výchova a inkluse: poradenství, metodika, přednášky, semináře, dílny, publikace

  • obecné filozofické a metodické pojetí inkluse, tři pilíře inkluse (řízení školy, individualizace metod, inkluse obsahu učiva);
  • činnost v rámci interkulturní výchovy: podklady, metodické materiály, semináře, přednášky, dílny, výstavy apod.;
  • publikace v oblasti interkulturní výchovy;
  • lektorská činnost.
Zajímají vás informace o Vietnamu?
Rádi byste inovovali Váš vzdělávací program, zefektivnili ho také v oblasti práce s dětmi s odlišným mateřským jazykem?
Chcete přiblížit význam pojmů jako xenofobie, integrace, diskriminace, inkluse, komunikace, rasismus apod.?

Využijte našich možností, zkušeností a kontaktů...

 

Interkulturní výchova: Vietnam, vietnamská kultura, vietnamská komunita

  • vedení seminářů, přednášek a školení o vietnamské komunitě v ČR a o Vietnamu pro zaměstnance státní správy a samosprávy, knihovníky, pedagogické pracovníky, studenty ZŠ, SŠ, VŠ;
  • vedení interkulturních dílen pro žáky ZŠ a SŠ.
Zajímají vás informace o Vietnamu?
Chcete zařadit hodinu interkulturní výchovy s tématikou Vietnamu či vietnamské komunity v ČR do vyučování na ZŠ, SŠ, VŠ, do seminářů pro dospělé?

Využijte našich možností, zkušeností a kontaktů...

 

©P.S.