Úvodní stránka / Nabídka / Interkulturní poradenství a vzdělávání

Interkulturní poradenství a vzdělávání

Poradenství pro vietnamsky mluvící cizince

Naše služby jsou určeny:

 1. jedincům a domácnostem, kteří přijeli do ČR a nemají zde občanství a setkali se s problémem či otázkou, kterou nedokáží řešit díky interkulturním rozdílům. Jde o problémy s tlumočením a překlady, s nedorozuměním s institucemi apod. Nejedná se o sociální, ale interkulturní poradenství s možnosti zprostředkování návazného poradenství právního. Můžeme zprostředkovat informace na jiné subjekty, které jsou zainteresované na poli integrace.
 2. firmám zaměstnávajícím vietnamské pracovníky. Můžeme nabídnout překladatelskou a tlumočnickou asistenci, soudně ověřené překlady, specificky zacílené interkulturní vzdělávání s přihlédnutí k moderním poznatkům řízení firmy, kurzy základů vietnamštiny a češtiny, mediace a facilitace na pracovišti, konzultace a poradenství.
Co nabízíme:
 • konzultace;
 • zprostředkování informací a kontaktů;
 • doporučení;
 • mediace, vyjednávání, facilitace;
 • vzdělávání o kulturně-sociálním zázemí vietnamských zaměstnanců a migrantů do ČR;
 • poradenství, asistence, školení, překlady a tlumočení pro zaměstnavatele vietnamských pracovníků apod.
Nerozumíte přesně postupu českých úřadů? Stalo se Vám, že Vám byly zaslány dokumenty na jiné jméno, nebo Vás zaměnili za někoho jiného? Staly se Vám jiné potíže v souvislosti s interkulturními rozdíly?
Nechápete jednání příslušníků české či vietnamské národnosti? Řešíte s nimi spor, který je neřešitelný kvůli nedostatečné komunikaci, neznalosti jazyka, neznalosti chování a jednání protější strany, zvyklostí apod.
Rádi byste rozšířili možnosti efektivního jednání s příslušníky vietnamského či českého etnika?
Rádi byste vyřešili spor s příslušníkem českého či vietnamského etnika?
Vyškolili byste rádi management vaší firmy pro práci s vietnamskými zaměstnanci?
Rádi byste efektivněji integrovali vietnamské zaměstnance ve vaší firmě?
Potřebujete řešit aktuálně vzniklé situace a konflikty, vyjednávání s vietnamskými zaměstnanci na vašem pracovišti?

Využijte našich možností, zkušeností a kontaktů...

Nabízené činnosti:
 • překlady z vietnamštiny do češtiny a naopak, soudně ověřené;
 • tlumočení oběma směry, soudně ověřené;
 • kurzy základů vietnamštiny pro management;
 • kurzy základů češtiny pro Vietnamce;
 • mediace, facilitace interkulturních problémů na pracovišti či při obchodním jednání;
 • vzdělávání ve čtyřech hlavních oblastech:
  • sociálně kulturní zázemí vietnamských migrantů v ČR;
  • pracovní návyky a pracovní prostředí viet. migrantů v ČR;
  • základní informace o vietnamské komunitě v ČR;
  • vietnamský jazyk a komunikace;
  • jiná témata dle přání na klíč.
 • asistujeme jako průvodci či zprostředkovatelé (je možné i v ČR i ve VN);
 • další poradenství v oblasti využití sociologie v řízení organizace.
Struktura vzdělávacích témat:
 • sociálně kulturní zázemí vietnamských migrantů v ČR;
 • pracovní návyky a pracovní prostředí viet. migrantů v ČR;
 • základní informace o vietnamské komunitě v ČR;
 • vietnamský jazyk a komunikace.

 

Semináře pro relevantní instituce na poli integrace Vietnamců v ČR

Často se stává, že se řeší případy s cizinci. Je nutné správně identifikovat osobu podle jména, zařadit osobu do správné skupiny, pochopit způsob jejího jednání, zjistit, z jakého důvodu došlo k chybě či nedorozumění na české nebo vietnamské straně, analyzovat a řešit problém s příslušníky druhého etnika, přizvat zástupce druhého etnika ke kulatému stolu apod. V takových situacích nabízíme konzultace, semináře a organizaci kulatých stolů, mediaci a vyjednávání.

Co nabízíme:
 • semináře v oblasti specifik jednání a specifických podmínek Vietnamců v ČR, možnosti řešení apod.;
 • interkulturní mediaci mezi dvěma stranami různé národnosti;
 • kulaté stoly při níž jsou problémy řešeny příslušníky obou národností, včetně facilitace, moderace a metodického vedení;
 • konzultace při řešení běžných problémů vznikajících při kontaktu s příslušníky vietnamského etnika.
Potřebujete vědět, z čeho se skládá vietnamské jméno a jak ho správně zapsat?
Potřebujete efektivně vyjednávat s vietnamskými zástupci, spolupracovníky, zaměstnanci?
Potřebujete na základě poznatků o vietnamské komunitě v ČR vyvodit určité závěry a doporučení?
Potřebujete navázat spolupráci s Vietnamci v ČR či ve VSR?

Využijte našich možností, zkušeností a kontaktů...

Nabízené činnosti:
 • překlady z vietnamštiny do češtiny a naopak, soudně ověřené;
 • tlumočení oběma směry, soudně ověřené;
 • kurzy základů vietnamštiny;
 • vzdělávání ve třech hlavních oblastech:
  • základní vstupní informace a dovednosti;
  • strategická příprava na vyjednávání ve Vietnamu;
  • základní informace o vietnamském hospodářství;
 • asistujeme jako průvodci či zprostředkovatelé (je možné i v ČR i ve VN);
 • další poradenství v oblasti využití sociologie v řízení organizace.
Struktura vzdělávacích témat:
 • komunikace a kultura VSR a její rozdíly vůči kultuře české;
 • sociální problematika komunity v ČR;
 • specifické okruhy a kulaté stoly na různá potřebná témata (překlady, doklady, pobyt, zaměstnávání, cesta do ČR apod.).

 

Interkulturní práce (komunitní tlumočení, interkulturní asistence, interkulturní práce)

Naše služby jsou určeny:

 1. všem jedincům i organizacím, kteří potřebují tlumočení a je pro ně důležité, aby proběhlo skutečně profesionálně, zejména tlumočení na různých seminářích, mezi klienty a úřady, při obchodních jednáních apod.
 2. vše kteří potřebují podporu při vyjednávání s příslušníky vietnamské kultury, necítí se jisti, nedaří se jim efektivně řešit nějakou problematiku apod.
Co nabízíme:
 • konzultace;
 • tlumočení;
 • doporučení;
 • asistenci;
 • mediace;
 • vyjednávání;
 • facilitaci;
Měli jste špatné zkušenosti s neprofesionálním tlumočením?
Vyjednáváte dlouho s druhou stranou bez výsledků?
Potřebujete řešit spor či problém ve větší skupině lidí z různých pblastí a profesí, s různými funkcemi?

Využijte našich možností, zkušeností a kontaktů...

Nabízené činnosti:
 • překlady z vietnamštiny do češtiny a naopak, soudně ověřené;
 • tlumočení oběma směry, soudně ověřené (vietnamština,, mongolština, čínština);
 • mediace, facilitace interkulturních problémů na pracovišti či při obchodním jednání;
 • asistujeme jako průvodci či zprostředkovatelé (je možné i v ČR i ve VN);
 • facilitace případových setkání a koonferencí i za přítomnosti tlumočníků;
 • konzultace odborníkům v oblasti práce s cizinci;
 • další poradenství v oblasti využití sociologie v řízení organizace.
©P.S.