English version English version

Úvodní stránka / Nabídka / Poradenství, výzkum, zpracování dat a analýza, interpretace

Poradenství, výzkum, zpracování dat a analýza, interpretace

Samostatné zpracování výzkumných dat či celého výzkumu, poradenství a podpora při přípravě a realizaci výzkumu

Co nabízíme:
 • poradenství a spolupráce při přípravě, provádění a hodnocení projektů výzkumných šetření, procesu zpracování dat a matematicko-statistických analýz;
 • analýza důsledků a hodnocení řešení sociálních a dalších projektů týkajících se organizace, řízení a komunikace;
 • možnost flexibilní spolupráce přímo na Vašem pracovišti s Vaším týmem odborníků;
 • zkušenosti se spoluprací s orgány státní správy a samosprávy, s neziskovými organizacemi a výzkumnými organizacemi především v oblasti výzkumu se společenským, sociálním a interetnickým zaměřením;
 • možnost sestavení a odborné koordinace týmu;
 • nabízíme navazující vzdělávání na realizované projekty a v oblasti společenských věd.
Potřebujete získat zajímavé informace a souvislosti od většího počtu lidí?
Potřebujete efektivně formulovat výzkumné otázky, sestavit dotazník či rozhovor?
Potřebujete analyzovat důsledky vašeho rozhodnutí či projektu na určité společenské skupiny?
Potřebujete získané informace odborně interpretovat v širších souvislostech?
Chcete sami na výzkumu přímo participovat?

Využijte našich možností a zkušeností...

Nabízené činnosti:
 • vytváření projektu (cíle, strategie, metodologie, metody, techniky…);
 • konzultace o možnostech využití softwaru pro účely zpracování sociologických výzkumů;
 • příprava sběru dat;
  • sestavování výzkumného vzorku;
  • strategie sběru dat;
  • školení tazatelů;
  • formulace dotazů a rozhovorů;
  • pilotáže výzkumných nástrojů;
 • vytváření výzkumných nástrojů (ankety, dotazníky, rozhovory, pozorování apod.);
 • pořízení dat;
 • kontroly dat a jejich zpracování;
  • základní formální a logické kontroly dat;
  • analýza základních charakteristik souboru s následnou kontrolou;
  • ověřování naplnění výzkumného vzorku;
 • analýzy a interpretace;
  • charakteristiky úrovně a polohy, variability;
  • vícerozměrné statistické metody, typologie apod.
  • ověřování hypotéz a zjišťování závislostí;
  • sociologická interpretace dat;
 • závěrečné výstupy projektu;
  • sestavování podkladů k závěrečné zprávě;
  • sestavování částí závěrečné zprávy;
  • sestavení celé závěrečné zprávy;
 • archivace a dokumentace projektu;
 • další příbuzné činnosti.
Konkrétně provádíme například:
 • sestavení efektivního dotazníku či rozhovoru tak, aby se dal zpracovat a aby Vám poskytl potřebné informace;
 • ověření, zda je Váš dotazník či jiný výzkumný nástroj efektivní (pilotáže výzkumných nástrojů);
 • vytěžíme potřebné informace, konzultujeme možnost jejich vytěžení;
 • vyškolíme tazatele pro váš výzkum, poskytneme jim pokyny, upravíme pro ně dotazník apod.;
 • analyzujeme a interpretujeme sociologická data, výzkumné zprávy apod.;
 • pomůžeme v dalších případech potřeby konzultací o výzkumu a zpracování dat.
©P.S.